Advies van Cinque

Bedrijfsadvies
Als ondernemer kom je voor tal van vraagstukken te staan. Vraagstukken die horen bij de fase waarin je onderneming zich bevindt. Je vraagt je misschien af of je strategie wel effectief is. Of er niet meer rendement uit valt te halen. Of je financiering optimaal is. Hoe je over meer stuurinformatie kunt beschikken. Misschien is je bedrijf nog in de opstartfase of ben je volop aan het groeien. Misschien ben je toe aan consolidatie, reorganisatie of overdracht. Eén ding is zeker: je kan altijd terugvallen op de ondersteuning van Cinque Accountancy.

Strategisch advies
Borduur je al jaren voort op wat je succesvol deed? Maar wil je nu minder voor de hand liggende richtingen verkennen? Vanzelfsprekendheden uitdagen? Strategische vragen scherp krijgen? Cinque Accountancy kan je helpen met een goede en snelle analyse.

Frisse blik
Het is niet eenvoudig om van een afstand naar je eigen onderneming te kijken als je daar jarenlang emotioneel en intellectueel in hebt geïnvesteerd. Het is bijzonder lastig om deze investeringen ‘af te schrijven’. Maar soms is het wel noodzakelijk. Echt loslaten geeft veel inzicht. Inzicht in kansen in de markt, verbeterpunten, zaken waar je mee moet stoppen en zaken die je juist snel moet oppakken.

Het is vooral die frisse, nieuwe blik die waarde toevoegt bij het beantwoorden van strategische vragen. Cinque Accountancy kan je daarbij helpen. We begeleiden het proces van bewustwording en besluitvorming. We zorgen voor inspiratie en voorkomen tunnelvisie. We helpen je reflecteren, beter overwogen beslissingen te nemen. De tijd te nemen voor strategie en de lange termijn.
 

Strategische vragen
Spelen de volgende vragen wel eens door je hoofd? Wij denken graag met je mee. Helpen je richting te kiezen.
 

 • De marges en de omzet dalen en de kosten kunnen niet verder omlaag. Wat nu?
 • Hoe gaan we om met bedreigingen als internet, technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving?
 • Hoe spelen we in op trends?
 • Welke markten zouden we nog meer kunnen bedienen? En hoe gaan we die bereiken?
 • Wat kunnen we toevoegen aan onze producten en diensten? En wat kan ‘eruit’?
 • Moeten we activiteiten stoppen of verkopen?
 • Welke activiteiten moeten we zelf blijven doen? En welke moeten we uitbesteden?
 • Wat betekent een nieuwe koers voor de organisatie? Kunnen onze mensen dat aan? En hoe gaan we dat managen?

Start-up
Ben je een start-up? En wil je een keer sparren over strategische keuzes? Cinque Accountancy helpt je op weg. Soms helpt het om de eerste stap te zetten. En kan je zelf vervolgstappen zetten. We helpen je bij vragen als:
 

 • Wat is onze propositie?
 • Hoe zetten we onze producten of diensten in de markt?
 • Wat is ons verdienmodel en welke prijs moeten we vragen?
 • Via welke kanalen bereiken we de klant?
 • Wat moeten we zelf doen en wat kunnen we beter uitbesteden?
 • Gaan we alleen alle risico lopen en tijd investeren of doen we er verstandig aan om een partner of investeerder te zoeken. En wie dan?
 • Wat zijn de belangrijkste risico’s en hoe kunnen we die beheersen?

Fusies en overnames

Je hebt ambities en wilt met je onderneming groeien. Dat kan onder andere door een overname, fusie of samenwerking met een andere onderneming. Dit is een spannend traject waarbij het belangrijk is op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Een gedegen voorbereiding, een juiste beoordeling van de cijfers, het samenbrengen van verschillende bedrijfsculturen en het maken van duidelijke afspraken zijn cruciaal voor een succesvolle overname.

Waar moet je bij fusies en overnames op letten? 
Hoewel bedrijven vaak groter worden als gevolg van een fusie of overname leidt dit niet altijd tot de verwachte groei. Door onvoldoende voorbereiding, hardnekkige cultuurverschillen of achtergehouden cijfers.
Wij zijn ervan overtuigd dat groei wel degelijk is te realiseren met een fusie of overname. Mits je het zorgvuldig aanpakt. Daarbij ondersteunen wij je. Zo kunnen we de match tussen bedrijven onderzoeken, zowel in strategisch, operationeel, cultureel als persoonlijk opzicht. We voeren due diligences uit, zoeken investeerders, onderhandelen over de financiering en testen de persoonlijke voorkeuren van de partijen. Daarnaast geven we aandacht aan de meest onderschatte succesfactor: cultuur. De zachte kant, die zich vroeg of laat vertaalt in harde resultaten.

Tevens beschikt Cinque Accountancy over een groot netwerk van specialisten op diverse vakgebieden. Mocht het nodig zijn, dan kan de expertise van deze specialisten worden ingeschakeld.

Wij kunnen veel voor u betekenen, bel ons nu!